Despre mine

 
 

Autoportret

De-atâta timp
hoinar prin mine însumi
nu-ncerc
decât
să dăltuiesc în cuvinte
frânturi de suflet,
din mers
abia răscolind praful unui drum,
în magic ritual
de trecere.